Στην οικογένεια μας η καλλιέργεια των αμπελιών αποτελούσε πάντοτε παράδοση. Απ’ το 1876 και από γενιά σε γενιά, πέρασε όλος ο «πολιτισμός  του αμπελιού» μέσω  του κρασιού και της Κορινθιακής Σταφίδας. Έτσι ένα απ’ τα νεότερα μέλη της οικογένειας, ο Γιώργος, αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί  με την καλλιέργεια, την αποξήρανση και την τυποποίηση της Κορινθιακής Σταφίδας και να προσφέρει αυτόν τον Ελληνικό θησαυρό, τον «μαύρο χρυσό» όπως έχει χαρακτηριστεί, με τον πιο μοναδικό τρόπο.

Socials